לומדים

סוג תוכן
בחרו סוג תוכן
נושא
בחרו נושא

רעיון השמיטה ומקבילותיו בתרבויות שכנות

מחבר/ת: מנחם בן שלום, מעגל טוב
הלימוד שלפנינו דן בשני רכיבים של שנת השמיטה: הקניין הפרטי שפוקע בשנה זו, ובשחרור עבדים עבריים. הדברים, כפי שהם מובאים בתורה ובפרשנות, מושווים למקורות הדנים באותן סוגיות בספרות העולם הנוכרי. בדף הלימוד נראה כיצד מתוך האמונה המונותאיסטית, קיימת דרישה, בזמנים קבועים ומקודשים למחיקתה של ההיררכיה החברתית.

חינוך לערכים בשנת שמיטה (דף מקורות ושאלות לדיון)

מחבר/ת: עינט קרמר
אילו ערכים מנחילה לנו שנת השמיטה

בניית קהילה מקיימת בשנת השמיטה

בשש השנים האחרונות הזמן ייצר מרחב שבו בני האדם השקיעו זמן, ואנרגיה רבה בכדי לגדל את התבואה. שנת השמיטה מסירה את האחריות שלנו מהגידול הפיזי, ונותנת לנו אפשרות לייצר מרחב שמזמין א.נשים למלא אותו. המרחב מאפשר לנו להתמקד בגדילה אישית, קהילתית, אנושית.

דף לימוד שנת שמיטה – המדרשה לקיימות עברית

דף לימוד בקבוצות למערך שמיטה – המדרשה לקיימות עברית

שמיטת הבעלות על ההון התרבותי

מחבר/ת: לאה שקדיאל, נאמני תורה ועבודה
השבתת הפעילות השוטפת בשנת השמיטה פותחת פתח לשינוי מערך הכוחות החברתיים, לחיבור קאנון תרבותי אחר ולקריאה מחודשת של המפה החברתית והפוליטית.

איך יוצאים מבעית השמיטה?

מחבר/ת: יואל אליצור
צילום עמודים מתוך כתב העת ‘נקודה’ בהם מאמרו של יואל אליצור ‘איך יוצאים מבעיית השמיטה’ ומאמרי תגובה – שמשון אטינגר ‘רעיונות ללא בסיס (הלכתי)’, יגאל אריאל ‘שמיטה כחול לבן’, קלמן כהנא ‘אין להרחיב את כיבוש עולי בבל’

אדמ”ה – אקולוגיה דרך מקורות היהדות

מחבר/ת: תל”י
חוברת מערכים לכיתה ה בנושא אקולוגיה דרך מקורות היהדות. חלק מהמערכים עוסקים בשנת השמיטה

מדריך מקצועי להכנת גן הנוי הציבורי והמקצועי לשמיטה

מחבר/ת: מכון התורה והארץ
מדריך השמיטה המלא לגן הנוי

סדר ברכת האילנות

מחבר/ת: ישראל גלון, עינט קרמר
סדר ברכת האילנות מורחב עם קטעי לימוד ושירה

‘השבת הגדולה’ – שמיטה ומדיטציה

שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ’ אחת השאלות המהותיות בדבר השמיטה היא, האם שנת השמיטה נצרכת לאדמה או לאדם?

שמיטה בגינות קהילתיות – מדריך מעשי

מחבר/ת: גדי ורשבסקי , ישראל גלו ן , רותם ג ולדשמיד
אנחנו, בגינות הקהילתיות בירושלים, מעודדים לקיים את ערכי השמיטה, ורואים בה הזדמנות להתבוננות מחודשת על הגינות שלנו ועל הקהילות שצומחות בהן. רעיון השמיטה עולה בקנה אחד עם רעיון מעולם הפרמקלצ’ר הדוגל במנוחה לקרקע כחלק ממחזור החיים של הגינה. מתוך ניסיון של שתי השמיטות הקודמות, אנחנו יודעים כי ניתן לשמור שמיטה כהלכתה בגינה הקהילתית והגינה תמשיך לתפקד, תראה טוב ואף תשגשג.

איזה אפקטיביות יש לשמיטה בימינו

מחבר/ת: חדוה אריאל
אז מה קשורה השמיטה הזאת לחיים שלי ? ? ולמה לי להתעסק בזה בכלל ?

מה עניין שמיטה אצל הציונות

מחבר/ת: בית מדרש לציונות
מה עניין שמיטה וציונות? מה חשבו הוגי ומנהיגי הציונות על שנת שמיטה? חוברת מרתקת עם מקורות רבים ומגוונים על ההיבטים השונים של שנת השמיטה

שמיטה שאינה תלויה בארץ – מחשבות חדשות על מימוש רעיונות השמיטה בעולם צרכני

מחבר/ת: ד”ר אריאל פיקאר
מאמר זה, על שני חלקיו, מבקש להרים את השמיטה מן הארץ, מן האדמה הפיזית ואף מארץ ישראל. בעידן המודרני השמיטה אינה תלויה עוד בארץ. עליה להתפשט לתחומי חיים רבים ולחולל בהם שינוי משמעותי. כדי שהשמיטה תוכל להתקיים בזמן הזה עלינו להעמיק בהבנת העקרונות המכוננים אותה ולחשוב מעבר להלכה המקובלת. אל לנו לשגות בחלומות בלתי מציאותיים אודות חזרה לאדמה ולטבע. אנו חיים בעולם טכנולוגי, מתועש וממוסחר, ובתוך העולם הזה אנו צריכים לממש את הערכים שלנו ולמצוא דרך להתקדמות מדודה והדרגתית המממשת רעיונות גדולים בצעדים קטנים.

שנת השבע ומיזם פריומי

שנת השבע ומיזם פריומי- חוזרים לאוצר בית דין של תקופת המשנה יובל תורר

גבול עולי מצרים

מחבר/ת: יואל אליצור
על תחומי השמיטה בארץ ישראל

סיכום פעילות ציבורית

סיכום בר קיימא

פעילויות קרובות

No data was found