קיימות- שלח לחמך (דף מקורות ושאלות לדיון)

מחבר/ת: דוד ביטון וחופית מעתוק

מה בין קיימות לשמיטה?

שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ; תֶּן חֵלֶק לְשִׁבְעָה וְגַם לִשְׁמוֹנָה כִּי לֹא תֵדַע מַה יִּהְיֶה רָעָה עַל הָאָרֶץ.

 

קהלת, פרק י״א, פסוקים א׳-ב

מרדכי זר-כבוד (דעת מקרא) מבאר כך:

“חלק את אדמתך לשבעה וגם לשמונה חלקים, כדי לגדל בהם סוגי זרעים ופירות שונים. כי לא תדע מראש מה יהיה רעה, שמא תהיה פורענות על הארץ: בצורת, שידפון או שיטפון וכד’. אם יזרע מין אחד בעונה אחת יאבד הכול, לא כן כשיחלק את שדהו ויגוון את משקו, תמיד יישאר חלק למחיה”

יום אחד היה [חוני המעגל] הולך בדרך [והנה] ראה אדם נוטע חרוב.

אמר לו: כמה שנים עד שיגדל העץ פֵרות?

אמר לו: עד שבעים שנים.

אמר לו: וכי חושב אתה שתחייה עוד שבעים שנים?

אמר לו אותו האיש: לי היו חרובים בעולם. כמו ששתלו לי אבותיי חרובים, כך אשתול אני לבני.

 

תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ”ג עמוד א

קיימות (Sustainability) במובנה הרחב היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. באקולוגיה, מערכת בת קַיָּמָה… היא מערכת שהמגוון הביולוגי שלה ופוריותה נשמרים לאורך זמן. ביצות ויערות בוגרים ובריאים הם דוגמאות למערכות ביולוגיות בנות קיימה. בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

ערך ‘קיימות’, מתוך אתר ויקיפדיה

נקודות לדיון

  • איזו תפיסת זמן מייצג נוטע החרובים? מהי תפיסת הזמן הנגדית אותה מיצג חוני?
  • איזו תפיסה, לדעתכם, עולה בקנה אחד עם רעיון השמיטה?
  • מה משמעות העצה של קהלת וכיצד היא קשורה לשנת שמיטה?

הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים.

ציטוט המיוחס ליאנוש קורצ’אק

פעילויות קרובות

לא נמצאו עמודי לימוד

ניווט מהיר

ניוזלטר פרשת בהר התשפ״ב

ניוזלטר מבית טבע עברי ושמיטה ישראלית לקראת פרשת בהר התשפ״ב

בניית קהילה מקיימת בשנת השמיטה

בשש השנים האחרונות הזמן ייצר מרחב שבו בני האדם השקיעו זמן, ואנרגיה רבה בכדי לגדל את התבואה. שנת השמיטה מסירה את האחריות שלנו מהגידול הפיזי, ונותנת לנו אפשרות לייצר מרחב שמזמין א.נשים למלא אותו. המרחב מאפשר לנו להתמקד בגדילה אישית, קהילתית, אנושית.

מימד העצירה בשנת השמיטה

פרשת בהר מתחילה עם מצוות השמיטה ומחדשת לנו שלא רק בני האדם יכולים וצריכים לצאת לשבת, אלא שגם הקרקע. להבנתי, לא בכדי המקרא מדגיש לנו שהארץ שובתת מצד עצמה שבת לה’ ולא רק בעקבות השחרור הזמני שלה מהאדם, ששמטה ונטשה.

אוהלי שמיטה

אוהל שמיטה ישראלית הוא פרוייקט שמתקיים על מנת להביא את הנושאים האלו ולראות איפה הם פוגשים אותנו בחיינו כיום. אם זה בהפרדת פסולת וצמצום בזבוז והקשר שלהם לקדושת השביעית, בהזמנה להאט, להתבונן ולראות האם יש דבר מה שדורש שינוי, תיקון או רק עצירה מה- בחיינו הפרטיים, הקהילתיים, בעולם, או גם אם זה רק רגע לעצור ולהתסכל על הנוף. אוהלי השמיטה מבקשים לאפשר את המרחב לאפשרויות האלו, אנו מדברים.ות על רעיונות השמיטה השונים תוך כדי פעילויות יצירתיות שנוגעות אליהם ומתקשרים עם לערכי הקיימות והסביבה.

שנת השבע ומיזם פריומי

שנת השבע ומיזם פריומי- חוזרים לאוצר בית דין של תקופת המשנה יובל תורר

עולם החסד מתגלה בשנת השמיטה

עולם החסד המתגלה בשנת השמיטה- הרב יוסף צבי רימון עולם החסד מקבל חיזוק מיוחד בשנת השמיטה. התורה אומרת (שמות כ”ג) “והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך” (שמות כ”ג). התורה מפרטת את האיסורים של השמיטה: איסור זריעה, איסור זמירה (חיתוך ענפים בכדי שהעץ יגדל טוב יותר), איסור קצירה ואיסור בצירה (ויקרא כ”ה).