דף לימוד שנת שמיטה – המדרשה לקיימות עברית

התחלקו לקבוצות:

  • הלכות שמיטה-מסכת שביעית
  • שמיטה חברתית- מצוות הקהל
  • שמיטה כספים
  • שמיטת קרקעות

 

קראו את הקטע שלפניכם:

״פרויקט השמיטה הישראלית מתמודד עם אתגר אחר. השמיטה הישראלית אינה מתכתבת עם ההלכה הצרופה, שעוסקת בעיקר בדיני שביתת קרקעות, אלא מגייסת את ערכיה של השמיטה המסורתית ומנסה להביא אותם לידי ביטוי מעשי לציבור הרחב שאינו עובד אדמה בחייו היום-יומיים. שנת השמיטה הייתה משמעותית בעבר, שכן מרבית האנשים עסקו בחקלאות לפרנסתם. לעומת זאת בתקופתנו ישנם קומץ חקלאים שמעבדים אדמות רבות ברחבי הארץ. כלומר אמנם רוב האדמות הן חקלאיות, אך רק מיעוט מקרב כל האוכלוסייה עוסק בעבודת האדמה. הבשורה של השמיטה היא גדולה ומבטאת ערכים רבים, ולכן אל לנו לשמוט את השמיטה מתחת ידינו מפאת השינויים בזיקה לאדמה. רעיונות ערכיים רבים נכתבו על אודות שנת השמיטה.״

מהו האתגר שנהוראי מתכוון אליו?

״מטרת השמיטה הישראלית היא לדבוק בצדדיה הערכיים של השמיטה גם אם אין בהם זיקה לאדמה. מדובר בניסיון לחולל שינוי במרחב החיים האישי, הציבורי והלאומי במדינת ישראל. כדי לחדש את האידיאה הנאצלת של השמיטה יש לתרגם את המושג שדה ולהתאימו למציאות מודרנית.״

מה הכוונה בהתאמה למציאות מודרנית?

״שנת השמיטה מעניקה לחלש את ההזדמנות להתחיל מחדש, מצמצמת את הפערים החברתיים, ומעצימה את האחריות והערבות שלנו כלפי האחר. השמיטה קוראת לנו להפסיק לרגע את מרוץ החיים, להתעשר ברוח ולהקדיש זמן רב יותר למשפחה ולקהילה. השמיטה הישראלית אינה מפחיתה מאומה מחשיבותה של שביתת הקרקעות העיסוק בהלכותיה של השמיטה המסורתית, אלא תפקידה לסחוף צבור רחב, המנותק מהקרקע וחי בתנאים אורבניים, ליטול חלק ממהות השמיטה ולהתבסם מרוחה. עיסוק ברוח ובהתנדבות בשנת השמיטה יעצים אותנו, הן במישור האישי הן במישור הלאומי.״

הרב מאיר נהוראי 

 

על פי מספר הקבוצה שלכם/ן-

חקרו את הערך של הקבוצה שלכם באינטרנט וענו על השאלות הבאות:

(הקישורים בדף הם בגדר המלצה ואתם מוזמנים לחפש מקורות נוספים)

שאלות מנחות:

  • איך ערך זה מתורגם למציאות בשנת המצוות הקלאסית? (המקורית, העתיקה)
  • מה הערכים שאתן רואות בסוג זה של שמיטה? האם שווה שלמר ערכים אלו?
  • איך מבצעים סוג זה של שמיטה בחיים המודרניים?
  • האם לדעתכם יש ערך בלהמשיך ולקיים שמיטה בחיים המודרניים?

 

קישורים למקורות נוספים

הלכות שמיטה מסכת שביעית

מקור 1 מקור 2 מקור 3

שמיטה חברתית- מצוות הקהל

מקור 1 מקור 2

שמיטת כספים

מקור 1 מקור 2

שמיטת קרקעות

מקור 1 מקור 2

פעילויות קרובות

לא נמצאו עמודי לימוד

ניווט מהיר

סיכום אישי קופ 27 – שירה רוזנבאום

הרהורים מקופ 27 – עינט קרמר

סיכום פעילות ציבורית

סיכום שמיטה ישראלית

סיכום בר קיימא

ניוזלטר פרשת בהר התשפ״ב

ניוזלטר מבית טבע עברי ושמיטה ישראלית לקראת פרשת בהר התשפ״ב