דף לימוד שנת שמיטה – המדרשה לקיימות עברית

התחלקו לקבוצות:

  • הלכות שמיטה-מסכת שביעית
  • שמיטה חברתית- מצוות הקהל
  • שמיטה כספים
  • שמיטת קרקעות

 

קראו את הקטע שלפניכם:

״פרויקט השמיטה הישראלית מתמודד עם אתגר אחר. השמיטה הישראלית אינה מתכתבת עם ההלכה הצרופה, שעוסקת בעיקר בדיני שביתת קרקעות, אלא מגייסת את ערכיה של השמיטה המסורתית ומנסה להביא אותם לידי ביטוי מעשי לציבור הרחב שאינו עובד אדמה בחייו היום-יומיים. שנת השמיטה הייתה משמעותית בעבר, שכן מרבית האנשים עסקו בחקלאות לפרנסתם. לעומת זאת בתקופתנו ישנם קומץ חקלאים שמעבדים אדמות רבות ברחבי הארץ. כלומר אמנם רוב האדמות הן חקלאיות, אך רק מיעוט מקרב כל האוכלוסייה עוסק בעבודת האדמה. הבשורה של השמיטה היא גדולה ומבטאת ערכים רבים, ולכן אל לנו לשמוט את השמיטה מתחת ידינו מפאת השינויים בזיקה לאדמה. רעיונות ערכיים רבים נכתבו על אודות שנת השמיטה.״

מהו האתגר שנהוראי מתכוון אליו?

״מטרת השמיטה הישראלית היא לדבוק בצדדיה הערכיים של השמיטה גם אם אין בהם זיקה לאדמה. מדובר בניסיון לחולל שינוי במרחב החיים האישי, הציבורי והלאומי במדינת ישראל. כדי לחדש את האידיאה הנאצלת של השמיטה יש לתרגם את המושג שדה ולהתאימו למציאות מודרנית.״

מה הכוונה בהתאמה למציאות מודרנית?

״שנת השמיטה מעניקה לחלש את ההזדמנות להתחיל מחדש, מצמצמת את הפערים החברתיים, ומעצימה את האחריות והערבות שלנו כלפי האחר. השמיטה קוראת לנו להפסיק לרגע את מרוץ החיים, להתעשר ברוח ולהקדיש זמן רב יותר למשפחה ולקהילה. השמיטה הישראלית אינה מפחיתה מאומה מחשיבותה של שביתת הקרקעות העיסוק בהלכותיה של השמיטה המסורתית, אלא תפקידה לסחוף צבור רחב, המנותק מהקרקע וחי בתנאים אורבניים, ליטול חלק ממהות השמיטה ולהתבסם מרוחה. עיסוק ברוח ובהתנדבות בשנת השמיטה יעצים אותנו, הן במישור האישי הן במישור הלאומי.״

הרב מאיר נהוראי 

 

על פי מספר הקבוצה שלכם/ן-

חקרו את הערך של הקבוצה שלכם באינטרנט וענו על השאלות הבאות:

(הקישורים בדף הם בגדר המלצה ואתם מוזמנים לחפש מקורות נוספים)

שאלות מנחות:

  • איך ערך זה מתורגם למציאות בשנת המצוות הקלאסית? (המקורית, העתיקה)
  • מה הערכים שאתן רואות בסוג זה של שמיטה? האם שווה שלמר ערכים אלו?
  • איך מבצעים סוג זה של שמיטה בחיים המודרניים?
  • האם לדעתכם יש ערך בלהמשיך ולקיים שמיטה בחיים המודרניים?

 

קישורים למקורות נוספים

הלכות שמיטה מסכת שביעית

מקור 1 מקור 2 מקור 3

שמיטה חברתית- מצוות הקהל

מקור 1 מקור 2

שמיטת כספים

מקור 1 מקור 2

שמיטת קרקעות

מקור 1 מקור 2

פעילויות קרובות

לא נמצאו עמודי לימוד

ניווט מהיר

ניוזלטר פרשת בהר התשפ״ב

ניוזלטר מבית טבע עברי ושמיטה ישראלית לקראת פרשת בהר התשפ״ב

בניית קהילה מקיימת בשנת השמיטה

בשש השנים האחרונות הזמן ייצר מרחב שבו בני האדם השקיעו זמן, ואנרגיה רבה בכדי לגדל את התבואה. שנת השמיטה מסירה את האחריות שלנו מהגידול הפיזי, ונותנת לנו אפשרות לייצר מרחב שמזמין א.נשים למלא אותו. המרחב מאפשר לנו להתמקד בגדילה אישית, קהילתית, אנושית.

מימד העצירה בשנת השמיטה

פרשת בהר מתחילה עם מצוות השמיטה ומחדשת לנו שלא רק בני האדם יכולים וצריכים לצאת לשבת, אלא שגם הקרקע. להבנתי, לא בכדי המקרא מדגיש לנו שהארץ שובתת מצד עצמה שבת לה’ ולא רק בעקבות השחרור הזמני שלה מהאדם, ששמטה ונטשה.

אוהלי שמיטה

אוהל שמיטה ישראלית הוא פרוייקט שמתקיים על מנת להביא את הנושאים האלו ולראות איפה הם פוגשים אותנו בחיינו כיום. אם זה בהפרדת פסולת וצמצום בזבוז והקשר שלהם לקדושת השביעית, בהזמנה להאט, להתבונן ולראות האם יש דבר מה שדורש שינוי, תיקון או רק עצירה מה- בחיינו הפרטיים, הקהילתיים, בעולם, או גם אם זה רק רגע לעצור ולהתסכל על הנוף. אוהלי השמיטה מבקשים לאפשר את המרחב לאפשרויות האלו, אנו מדברים.ות על רעיונות השמיטה השונים תוך כדי פעילויות יצירתיות שנוגעות אליהם ומתקשרים עם לערכי הקיימות והסביבה.

שנת השבע ומיזם פריומי

שנת השבע ומיזם פריומי- חוזרים לאוצר בית דין של תקופת המשנה יובל תורר

עולם החסד מתגלה בשנת השמיטה

עולם החסד המתגלה בשנת השמיטה- הרב יוסף צבי רימון עולם החסד מקבל חיזוק מיוחד בשנת השמיטה. התורה אומרת (שמות כ”ג) “והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך” (שמות כ”ג). התורה מפרטת את האיסורים של השמיטה: איסור זריעה, איסור זמירה (חיתוך ענפים בכדי שהעץ יגדל טוב יותר), איסור קצירה ואיסור בצירה (ויקרא כ”ה).